Räddningspersonal i beredskap, RIB – deltidsbrandman

Rädda liv och bidra till trygghet där du bor! Som deltidsbrandman eller räddningstjänst i beredskap, RIB, som det egentligen heter gör du en viktig insats för både medborgare och företag i ditt närområde.

Flera stationer

Vi har brandstationer med RIB-anställda i:

  • Vetlanda, Korsberga, Landsbro och Kvillsfors
  • Nässjö, Forserum, Bodafors, och Malmbäck
  • Anneberg och Farstorp, där vi har värn med brandmän utan beredskap

Jobba som RIB

När du jobbar som RIB innebär det att du:

  • har en annan huvudarbetsgivare, ett vanligt jobb
  • har regelbunden beredskap enligt schema
  • får ersättning när du är i beredskap, när du rycker ut, är på utbildning, övning eller har andra arbetsuppgifter

Din utbildning startar efter det att du anställts av oss. Till att börja med att övar du på din station under kvällar och helger.


Så snart det finns möjlighet anmäler vi dig till grundutbildning för räddningspersonal i beredskap, Grib.


Utbildningen är på sju veckor totalt, men är uppdelad i block, 2+2+3 veckor. Efter Grib är det dags för introduktionen på brandstationen som är aktuellt för dig. På grund av olika specialenheter kan introduktionen i vissa fall skilja sig åt, beroende på station. Därefter är du redo att ingå i styrkan för att åka på uppdrag.


För att bli tillsvidareanställd som RIB är det en förutsättning att du tar C-körkort inom nio månader och att du klarat Grib-utbildningen. Höglandets räddningstjänstförbund står för delar av kostnaden för C-körkortet. Den resterande kostnaden dras från din kommande bruttolön.

Som RIB övar du cirka 50 timmar per år. Övningstiden är normalt sett förlagd till kvällstid på vardagar. En gång per år genomför vi insatsövningar under en hel dag och den är obligatorisk att delta i.

En gång varje år ska du som brandman läkarundersökas och konditionstestas. Det sker oftast på dagtid och tar cirka en timme.

Med en medarbetare som har uppdraget att även arbeta som RIB får verksamheten en professionell livräddare.


En RIB är också ofta en viktig resurs i arbetet med att förebygga olyckor och andra händelser på arbetsplatsen. Hen får utbildning inom brandskyddsarbete, farliga ämnen, hjärt- och lungräddning, krisstöd och arbetsskydd.


När du som arbetsgivare ger medarbetare möjligheten att vara i beredskap gör du viktig insats för att vi ska kunna hjälpa människor vid bränder, olyckor och sjukdomsfall i hela landet.
Läs mer om hur det är att vara huvudarbetsgivare på deltidsbrandman.nu Länk till annan webbplats.

Vem betalar lön under utbildning?
När du är på utbildning, har beredskap och rycker ut får du lön från räddningstjänsten.


Hur mycket är jag borta för larm?
Det är vanligt med beredskap var fjärde vecka, men det varierar mellan stationerna. När du har beredskap har du skyldighet att vid larm infinna dig, inom den fastställda tiden. De stationer som har flest larm under ett år har cirka 50, alltså ungefär ett larm per vecka.

Vad händer om jag skadar mig eller blir sjuk?
Om du blir sjuk eller skadar dig betalar vi 80 procent av den ersättning du skulle fått från räddningstjänsten. Det gör vi under max två veckor, därefter får du ersättning från Försäkringskassan. Vid eventuella rehabutredningar har huvudarbetsgivaren ytterst ansvaret för detta. Vi försöker medverka och hjälpa till.

 

Kontakta Andreas Beijer, chef för RIB på telefon 0383-46 77 63, eller på mejl andreas.beijer@raddningstjansten.com.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2023