Sjuktält

Övning med hjälp av transportabelt sjukvårdstält för större skadehändelser.

Funktion kris och beredskap

Funktionen arbetar med att förbereda såväl kommunorganisationerna samt samhället i stort för större krissituation som innebär att samhällsfunktionerna inte längre fungerar som vanligt. Det kan handla om bland annat oväder, längre elavbrott, större olyckor, problem med vattenförsörjningen och ytterst krig.

På grund av det förändrade säkerhetsläget arbetar funktionen också med att återuppta arbetet med civilt försvar. Detta arbete görs inom Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommuner. Inom ramen för detta sker också arbete med säkerhetsskydd. Funktionen ansvarar också för kommunernas arbete mot psykisk ohälsa.
I funktionen arbetar:

  • beredskapssamordnare
  • säkerhetssamordnare
  • brandmän 
  • folkhälsosamordnare.
Cannot find function replace in object 1.
Cannot find function isEmpty in object Roll eller funktion

Funktionschef kris- och beredskapsfunktionen

.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020