Andra kompetenser inom räddningstjänsten

Robin Andersson säkerhetssamordnare

Robin jobbar som säkerhetssamordnare

På Höglandets räddningstjänstförbund finns självklart medarbetare som arbetar med akuta uppdrag och insatser som bränder, trafikolyckor och i andra sammanhang där liv, egendom och miljö är i fara.  Det finns också medarbetare som arbetar inom andra områden.

Brandmän och brandingenjörer är de vanligaste förekommande yrken hos oss. Här finns även medarbetare som jobbar med frågor som bland annat rör:

  • Säkerhet och beredskap
  • Folkhälsa
  • HR och kommunikation
  • Brandskyddskontroller
  • Sotning

Mycket av tiden läggs på förebyggande arbete och många av uppdragen handlar om att samordna medlemskommunernas arbete inom områden som till exempel krisberedskap, folkhälsa och säkerhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2020