Eldningsförbud gäller i hela Jönköpings län och i Ydre kommun i Östergötland

På grund av det torra, varma och blåsiga vädret så gäller eldningsförbud i hela Jönköpings län samt Ydre kommun i Östergötland från och med klockan 12:00 den 17 juni 2021 tills annan information kommer.

Pandemin pågår fortfarande

Även om smittspridningen gått ned så finns det all anledning att vara försiktig. Fortfarande är det många som inte är vaccinerade.

Stäng meddelande

Jobba hos oss

Grupp 2 Vetlanda

Brandmän, brandingenjörer, insatsledare och brandskyddskontrollanter på rad.

Vi som arbetar inom Höglandets räddningstjänstförbund har olika kompetenser som till exempel brandmän, brandingenjörer och beredskaps- och säkerhetssamordnare med flera andra.

De flesta, oavsett kompetens, har två uppdrag ett insatsuppdrag och ett funktionsuppdrag.  Du kan till exempel arbeta som brandingenjör och genomföra tillsyner vilket då är ditt funktionsuppdrag och även ingå i beredskap för att åka på akuta larm som då är ditt insatsuppdrag.   I snitt åker vi på larm två gånger per dygn till personer som är nödställda vilket kan vara trafikolyckor, bränder, drunkning eller andra nödsituationer. Vi jobbar på en arbetsplats där våra tjänster och kompetens ständigt är efterfrågade av allmänheten.

Huvuddelen av vårt arbete ägnar vi åt förebyggande verksamhet det vill säga vårt funktionsuppdrag. Det handlar bland annat om tillsyner, säkerhet, beredskap, folkhälsa, suicidprevention och utbildning. Varje år utbildar vi många människor i till exempel brandsäkerhet, heta arbeten, hjärt-lungräddning, sjukvård, förebyggande hot och våld, förebyggande av psykisk ohälsa med mera.

Under vårt tak finns också ambulansverksamheten. Personalen tillhör Region Jönköpings län och skilda arbetsgivare till trots samarbetar vi väldigt nära varandra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020