Frågor och Svar (FAQ)

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör sotning, brandskyddskontroll, samt egensotning.

Höglandets Räddningstjänstförbundet har i  uppdrag att utföra sotning och håller också reda på hur ofta den ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags. 

För att sota själv måste du som fastighetsägare ansöka om dispens hos Höglandets Räddningstjänstförbund och ha den kompetens som krävs.  

För att du som fastighetsägare ska få använda dig av annan entreprenör än den som Höglandets Räddningstjänstförbund har avtal med måste du ansöka om annan behörig sotare och få den dispensen godkänd.

Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund beslutar om avgifterna för sotningen.

Till avgifter

Sotning och rengöring ska utöras regelbundet. Hur ofta det ska beror på bland annat på vad det är för objekt och i vilken omfattning den används.

Till Frister

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den brandskyddskontrollant som är delegerad av Höglandets Räddningstjänstförbund. Förbundet är ansvarig för att brandskyddskontroller utförs och håller reda på hur ofta kontrollen ska göras samt aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren nör det är dags. Efter brandskyddskontrollen ska ägare eller nyttjanderättshavare få dokumentation över vad som kontrollerats och vilka eventuella brister som upptäckts.

Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund beslutar om avgifterna för brandskyddskontrollen.

Till avgifterna

Det är Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) som föreskriver hur ofta olika anläggningar ska kontrolleras.

Till fristerna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2022
Företag och organisation