Tillfälligt boende

Vid tillfälligt boende används lokaler som inte är avsedda för boende. För att säkerställa brandsäkerheten kan lokalerna behöva anpassas för att vara lämpliga för boende och övernattning.

Det är den enskilda fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren som tillsammans är skyldiga att se till att brandskyddet i en byggnad eller verksamhet är skäligt. I vissa fall används byggnader som tidigare inte varit avsedda för boende och övernattning vilket gör att brandskyddet måste anpassas efter den nya verksamhetstypen. Det kan ibland även behövas ett bygglov för att få rätt att bedriva verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2020
Företag och organisation