Avgifter

Avgifter i samband med prövning av tillstånd och vid tillsyn är samma i båda våra medlemskommuner.

Grundavgift tas ut vid tillsyner och ska täcka det arbete som görs innan och efter själva tillsynen samt resekostnad till och från objektet. Det tas även ut en avgift per timme. Beroende på hur komplex bygganden, anläggningen eller verksamheten är tar tillsynen längre tid vilket medför en högre avgift.

Vid tillståndsansökan tas det endast ut en fast avgift beroende på komplexiteten av hanteringen. Avgiften ska täcka vår arbetskostnad för att hantera din ansökan. I avgiften ingår administration, arkivhållning, handläggning, beslut och en avsyning inklusive resekostnad. Avgiften är kopplad till den tid det tar för oss att handlägga ärendet. Är din verksamhet komplicerad eller ärendet saknar handlingar som du måste komplettera med, kommer ärendet ta längre tid att handlägga.

Även en avslagen tillståndsansökan kommer att debiteras.

Avgifterna bestäms efter Höglandets räddningstjänstförbunds fastställda avgifter. Du kan läsa om aktuella avgifter på länken nederst på sidan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2023
Företag och organisation