Explosiva varor

För att få inneha, hantera, förvara, köpa och sälja explosiva varor inom Sverige måste du i de flesta fall ha tillstånd. Du kan behöva söka flera tillstånd samtidigt, beroende på vad din hantering gäller.

Våra tillsyner

Höglandets räddningstjänstförbund gör regelbundna tillsynsbesök på verksamheter som har tillstånd för explosiva varor. Då kontrollerar vi att du följer alla de regler och säkerhetskrav som gäller för att ditt tillstånd ska gälla. Vid tillsyn tas det ut en avgift som är fastställd för Höglandets räddningstjänstförbund.

Du kan läsa mer om vårt tillsynsarbete under sidan tillsyn.

Du kan läsa mer om avgifter vid tillsyn på denna länk.

Tillbudrapport

Sker det en olycka eller ett tillbud på en verksamhet som hanterar explosiva varor ska en tillbudsrapport skickas in till Höglandets räddningstjänstförbund. Nederst på sidan hittar du länk till blankett för tillbudsrapport.

Här hittar du blankett för ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor.

Här hittar du blankett för tillbudsrapport.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Företag och organisation