Övergångsställe

Ett övergångsställe i Nässjö stad.

Bilbälte

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Om alla använde bälte skulle vi kunna spara cirka 100 liv varje år. Genom att använda bilbälte halverar du risken att dödas eller skadas allvarligt vid en kollision. Särskilt om bilen är försedd med krockkudde måste du alltid använda bilbälte.

Bältesanvändning när man är gravid

När man är gravid är det naturligtvis minst lika viktigt att använda bilbälte som annars. Känns det vanliga bältet inte bekvämt så finns det speciella bälteshållare att köpa som gör att bältet sitter över låren istället för över magen.

Bilbarnstol

Barn under 135 centimeter ska ha en särskild skyddsanordning: - Babyskydd (0-9 månader) - Bilbarnstol (7 månader-4 år) - Bälteskudde (4 år-ca 10-12 år).

Bilbarnstolen ska vara T- eller E-märkt. Följ alltid monteringsanvisningarna som medföljer. Placera aldrig barn på en plats i bilen som är utrustad med krockkudde. Barn ska åka bakåtvända till ca 4 års ålder. Först vid 10-12 års ålder kan barnen åka säkert bältade som vuxna.

Bussbälte

Allt fler bussar förses med bälten. Därmed ökar också säkerheten. Alla nya bussar (förutom de som går i renodlad stadstrafik) ska vara utrustade med bälten.

Trafikförordningen säger att alla som är äldre än tre år ska sitta på en plats med bilbälte och använda bältet, om det finns en sådan plats tillgänglig. Det är förarens, ledsagarens, ledare för en grupp eller annan personals ansvar att se till att passagerare under 15 år använder bilbältet eller annan särskild skyddsanordning (t.ex. bilbarnstol). En förare kan däremot inte straffas för att en passagerare som är 15 år eller äldre inte använder bilbälte, utan då är det passageraren själv som riskerar penningböter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Hem & Fritid