Eldningsförbudet upphör i hela Jönköpings län samt Ydre kommun

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag 7 juli 2021 kl. 16:00.

Pandemin pågår fortfarande

Även om smittspridningen gått ned så finns det all anledning att vara försiktig. Fortfarande är det många som inte är vaccinerade.

Stäng meddelande
Abdumalek Khadem Aljamaa

Abumalek Khadem Aljamaa håller säkerhetsutbildning för nyandlända. Foto: HRF.

Säkerhetsutbildning för nyanlända och SFI

För att stärka nyanländas kunskaper kring hur brandsäkerheten fungerar och hur du förväntas agera vid brand i vårt samhälle erbjuds en säkerhetsutbildning från räddningstjänsten. Utbildningen behandlar även säkerhet i bilen, cykelvett och reflexanvändning. Då utbildningen genomförs på brandstationen genomförs ett kortare studiebesök som avslutas med handbrandsläckning och släckning av docka med brandfilt.

De lär sig:

  • Hur brandskyddet fungerar i bostaden och ur du förväntas agera vid brand
  • Hur snabbt elden sprider sig och vikten av fungerande brandvarnare
  • Hur räddningstjänsten och ambulansverksamheten är organiserad i ditt närområde
  • Hur du använder handbrandsläckare och brandfilt
  • Hur du ska tänka kring barn i bilen, cykelvett och vikten av att synas i trafiken

Omfattning:
1,5 timmar

Antal deltagare:
10-20 personer

Kursmål:
Deltagarna ska efter genomförd utbildning veta hur de ska agera vid brand, hur de tillkallar hjälp och hur de färdas säkert i trafiken

Målgrupp:
SFI och nyanlända

Intresserad?
Gör en intresseanmälan via länken: Intresseanmälan där du fyller i dina uppgifter,  så hör vi av oss så fort vi kan. Intresseanmälan är inte bindande.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Erik Ljungström, styrkeledare, instruktör och teamledare för skolutbildningar
Telefon: 0383 - 46 77 76
E-post: erik.ljungstrom@raddningstjansten.com

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2021