Eldningsförbudet upphör i hela Jönköpings län samt Ydre kommun

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag 7 juli 2021 kl. 16:00.

Pandemin pågår fortfarande

Även om smittspridningen gått ned så finns det all anledning att vara försiktig. Fortfarande är det många som inte är vaccinerade.

Stäng meddelande
Erik utbildar i brand

Erik Ljungström håller brandutbildning, här testar deltagarna handbrandsläckare. Foto: HRF.

Brand och säkerhetsutbildning

Varje år inträffar ca 10 000 bränder, vara av dem är ca 6 000 bostadsbränder. Det brinner lika ofta i villor som i flerbostadshus(lägenheter). Antalet bränder har varit detsamma under en lång tid, därför vill vi genom denna utbildning informera samt öka medvetenheten och förhoppningsvis minska antalet bränder.

Kursen är indelad i en teoretisk del där du får kunskaper om:

  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Brandens uppkomst
  • Brandorsaker
  • Brandförlopp
  • Brand- och rökspridning
  • Förebyggande brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för företag och de anställda
  • Åtgärder vid brand

Kursens andra del är praktiska övningar. Den praktiska delen anpassas efter kund och företag. kan exempelvis vara hantering av handbrandsläckare, automatiskt brandlarm, släckning av brand i kläder eller utrymningsövning.

Omfattning:
3 timmar

Antal deltagare per kurs:
Max 20 deltagare, minimum 8 deltagare

Kursmål:
Kursdeltagarna ska efter kursen kunna förebygga brand, skydda sig själv och sina närmaste samt minska konsekvenserna av en brand eller brandtillbud.

Målgrupp:
Företag, organisationer, föreningar och allmänheten.

Pris:
5 250 kr exkl. moms. Priset gäller per kurs, oavsett deltagarantal.
Kostnad för övningssläckare tillkommer.
Priset revideras vid varje nytt år. Detta pris gäller 2021.

Förening och allmänhet, ta kontakt för prisuppgift.
Offert kan skickas om så önskas.

Intresserad?
Gör en intresseanmälan via länken: Intresseanmälan där du fyller i dina uppgifter,  så hör vi av oss så fort vi kan. Intresseanmälan är inte bindande.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Peter Fritz Johansson, styrkeledare, instruktör och teamledare för brandrelaterade utbildningar
Telefon 0383-467747
peter.fritzjohansson@raddningstjansten.com

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2021