Foto: Michal Jarmoluk

Hand som lyfter en hantel.

Rena gym

Rena gym är ett samarbete mellan Vetlanda kommun, samtliga gym i kommunen, Smålandsidrotten, Länsstyrelsen, Höglandets Räddningsförbund och Polisen. Syftet är att motverka användandet av dopningsklassade preparat. Samarbetsparterna har tagit fram ett avtal som skrivs på av alla som tränar på medverkande anläggningar i Vetlanda. Avtal finns hos träningsanläggningarna.

Bakgrund: Användningen av droger och dopning är ett stort problem i vårt samhälle. Dopningsanvändandet har de senaste åren ökat, inte bara på elitidrottsnivå utan även bland motionärer.

Syfte: Med hjälp av avtalet vill vi tillsammans med dig motverka att dopningspreparat och andra droger används på våra träningsanläggningar. Genom att skriva på avtalet medverkar du till att vi tillsammans kan träna på gym som är rena.

Mål: På de träningsanläggningar som är med i Rena gym, ska det inte vistas personer som använder dopningspreparat eller andra droger. De personer som har använt eller använder dessa preparat ska kunna lotsas till kvalificerad hjälp och behandling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020
Hem & Fritid