Startsida / För höglandsbor / Vatten / Badvett

Badvett

Badplats

Råd för en säkrare vistelse på badstranden:

 • Bada alltid tillsammans med någon.

 • Simma längs med stranden.

 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.

 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet.

 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.

 • Spring inte på bassängkant eller bryggor - du kan halka.

 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.

 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten.

 • Lek inte med livräddningsmateriel.

 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".

 • Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka.

Mer information om vattensäkerhet kan hittar du på Svenska livräddningssällskapets hemsida.