Startsida / För höglandsbor / Vår kriswebb

Vår kriswebb

Om det uppstår en kris - t ex en större olycka, längre el- eller vattenavbrott, oväder eller någon annan extraordinär händelse - som påverkar en större del av samhället så får du snabb och uppdaterad information som publiceras antingen här eller på din hemkommuns hemsida www.vetlanda.se eller www.nassjo.se Aktuell information kan också finnas att läsa på MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, särskilda webbplats för krisinformation www.krisinformation.se.

Du som har ett annat modersmål än svenska och känner dig mer bekväm med att läsa information på ditt eget språk kan översätta informationen på denna hemsida via Google translate.

Mer information om hur du kan förbereda dig för en krissituation hittar du i menyerna till vänster på denna sida. Även på www.msb.se finns mer att läsa.

Kris i samhället

Med kris menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet.

För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv och allmänhet agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.

Misslyckas de ansvariga med att lindra effekterna av en kris kan allmänheten förlora förtroendet för ansvariga i samhällets ledningsfunktioner. Det kan i sin tur hota vår säkerhet och demokrati.

Vad kan du själv göra för att förebygga en krissituation? Ta gärna del av några goda råd i menyn till vänster.