342292-safe-bicycling_bred

Var beredd på det oväntade

Det är inte alltid vädrets makter står oss bi. Allt oftare drabbas vi av oväntade händelser som skapar nödlägen. Även om du inte bor mitt i skogen är du skyldig att se till så att du kan klara dig ett par dagar för egen maskin. Gasolkök, vattendunkar och extra batterier till ficklampan är bra att ha hemma ifall Dagmar eller Emil skulle komma stormande igen.


 
 


Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med fredagen den 3 juni 2016 i Jönköpings län. Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus. Sprit- eller gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att försiktighet iakttas. Då eldningsförbud råder är grillning tillåtet förutsatt att försiktighet iakttas och att grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser som kommunen erbjuder eller i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-) eller engångsgrill...

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.
Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.


Behöver du bli mera säkerhetsmedveten?

Läs mer om våra utbildningar. Vi utbildar i allt från brandsäkerhet till hur du ska sota din fastighet. Välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi mera.bla-linje


Höglandets räddningstjänstförbund, tel. 0383-46 77 00 (vardagar 8-12 och 13-16), 571 80 Nässjö
hoglandet@raddningstjansten.com, fax: 0383-46 77 98 (Nässjö), 0383-46 77 99 (Vetlanda)