pojkecykel

 

Småländsk styrka

Vi vet att elva är starkare än en. Därför samarbetar SOS Alarm och länets alla räddningstjänster inom såväl det operativa räddningsarbetet som det olycksförebyggande arbetet. Genom samarbetet i Räddsam F har vi - för samma peng - mångdubblat vår kapacitet. Det kallar vi småländsk styrka!


 
 


Information till fastighetsägare med egna brunnar i Nässjö kommun

Vattenkanna

Har du en egen grävd brunn som förser din fastighet med vatten? Med tanke på de låga nivåerna när det gäller grund- och ytvattentäkter finns det all anledning att se över tillgången på vatten i den egna brunnen.
Mer information hittar du i i den här bilagan Information till fastighetsägare med egna vattenbrunnar


Klarar du dig om livet vänds upp och ned?

Strömavbrott2

Vårt samhälle är sårbart, inte minst därför att vi måste ha el till det mesta som vi håller på med.
Många människor blir drabbade om vi får ett långvarigt elavbrott och därför är det viktigt att vi förbereder oss på bästa sätt så att vi kan klara en samhällskris i minst 72 timmar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför en krisberedskapsvecka den 8-12 maj där vi får en påminnelse om vad vi behöver tänka på.

Faktablad/checklista med råd och tips skriva ut

Tre minuter film om vad du behöver tänka på


Låna flytväst hos räddningstjänsten

Från 1 maj och över sommaren kan du låna flytväst hos räddningstjänsten i Vetlanda, Lilla Nygatan 4 och i Nässjö, Telegatan 3.

Flytväst 2

Läs mer...

bla-linje


Höglandets räddningstjänstförbund, tel. 0383-46 77 00 (vardagar 8-12 och 13-16), 571 80 Nässjö
hoglandet@raddningstjansten.com, fax: 0383-46 77 98 (Nässjö), 0383-46 77 99 (Vetlanda)